Lezingen Openbaring

In 2019 heeft dr. Henk van de Kamp in de Refajahkerk drie avonden gesproken over het boeiende bijbelboek Openbaring. De opnamen van de drie avonden zijn in 7 onderdelen geknipt. Het leek ons mooi om in deze tijd waarin we niet naar de kerk kunnen deze video’s te tonen via Scipio, zodat u hiervan op een voor u passend moment kennis kunt nemen. U kunt daarbij op elk moment de video even stopzetten om iets in de bijbel op te zoeken.

En u kunt kiezen. Elk onderdeel is apart te volgen. Vindt u de relatie tussen het oude testament en het boek Openbaring boeiend? Of geldt uw belangstelling eerder de ‘Opname van de gemeente’, een thema waarover onder christenen nogal verschillend wordt gedacht. Dat geldt zeker ook voor de plaats van het volk Israël, vroeger en vandaag. Of wilt u wel eens weten wat Harmagedon is?
We wensen u veel kijk en leesplezier.

Alko Driest, Anne Zeilstra en Henk Jonkman (betrokkenen bij de Refajah lezingen)

Klik op de link voor een van de 7 onderwerpen:

1. Openbaring en Exodus: LezingRefajah1
2. Openbaring en Ezechiël: LezingRefajah2
3. Openbaring en Daniël: LezingRefajah3
4. Israël en Openbaring 7 en 11: LezingRefajah4
5. Israël en Openbaring 12 en 21: LezingRefajah5
6. Eindtijd – Opname van de gemeente: LezingRefajah6
7. Eindtijd- Harmagedon: LezingRefajah7