Corona

MAATREGELEN I.V.M. HET CORONAVIRUS

De kerkenraad heeft besloten om het advies van de overheid m.b.t. het samenkomen van groepen van meer dan 100 mensen op te volgen en de komende zondagen daarom geen kerkdiensten te houden.

Het is een vergaande maatregel, die ook ondersteund wordt door Steunpunt Kerkenwerk en die de nodige consequenties heeft, maar het is belangrijk dat we als gemeente ook onze eigen verantwoordelijkheid hierin nemen. De kerkenraad bezint zich op mogelijkheden hoe we ondanks deze situatie toch het gemeente zijn vorm kunnen geven omdat we ook merken dat in deze onzekere tijden het belangrijk is om naar elkaar om te zien en elkaar steun te bieden.

De wijkkringen kunnen ook een aandeel leveren in het omzien naar elkaar. Het is wel belangrijk dat mocht u ziekteverschijnselen hebben, u beter thuis kunt blijven. Laten we ook hierin onze verantwoordelijkheid nemen.

Op de website van Stichting kerkenwerk staan een aantal linken naar online kerkdiensten: https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronavirus-kerk/
Deze diensten kunt u ook samen bekijken.

A.s. zaterdag is er een klusochtend in de kerk. Deze gaat ook niet meer door!

De gemeenteavond van woensdag 18 maart gaat niet door. Deze zal later in het jaar gehouden worden. Alle andere activiteiten met grote groepen zullen ook afgelast worden.

Het zijn bijzondere tijden waarin we ons afhankelijk weten van onze God en Vader en ons eens te meer realiseren hoe kwetsbaar we zijn.